LÖG KARATEFÉLAGSINS ÞÓRSHAMARS

SÍÐAST BREYTT Á AÐALFUNDI 26. FEBRÚAR 2016

1. grein

Félagið heitir Karatefélagið Þórshamar. Höfuðstöðvar þess eru að Brautarholti 22 í Reykjavík.

 

2. grein

Markmið félagsins er að stuðla að eflingu og ástundun karateíþróttarinnar og Shotokan Karate.

 

3. grein

Félagsmaður getur hver sá orðið, sem hlýtur samþykki stjórnar félagsins.

4. grein

Félagsgjald og æfingagjöld skulu ákveðin á aðalfundi ár hvert.

5. grein

Greiði félagsmaður ekki æfingagjöld hefur hann hvorki leyfi til að þreyta gráðun né keppa fyrir hönd félagsins.

6. grein

Stjórn félagsins skipa fimm aðalmenn og tveir til vara. Stjórnin skal kosin á aðalfundi félagsins. Formann skal kjósa sérstaklega. Kjörtímabil bæði aðal- og varamanna er tvö ár. Ennfremur skal kjósa skoðunarmann reikninga til eins árs í senn.  

Í stjórn skal kjósa þannig:

– Á oddatöluári skal kjósa formann, tvo aðalmenn og einn varamann.

– Á sléttu ártali skal kjósa tvo aðalmenn og einn varamann.

 

7. grein

Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til funda. Þó getur hún ekki gert meiriháttar breytingar á eignastöðu félagsins nema með samþykki félagsfundar.

Stjórnin getur enga fullnaðarákvörðun tekið, nema þrír stjórnarmenn séu henni fylgjandi.

Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu álít hún framkomu þeirra félaginu til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verið tekið fyrir á félagsfundi.

8. grein

Stjórn félagsins skal skipa þriggja manna tækninefnd. Hlutverk tækninefndar er að hafa yfirumsjón með þjálfun og gráðun í samráði við þjálfara og stjórn.

Tækninefnd skal ætíð skipuð hæfustu og reyndustu mönnum innan félagsins.

Tækninefnd er skipuð til tveggja ára.

9. grein

Reikningar félagsins miðast við 31. desember.

10. grein

Aðalfund skal halda ár hvert fyrir lok febrúar og skal boða til hans fyrir lok janúar.  Aukaaðalfundi og félagsfundi svo oft sem stjórnin ákveður eða ef skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10 félagsmönnum.

Til aðalfundar skal boða með minnst 10 daga fyrirvara og er hann lögmætur sé löglega til hans boðað. Löglega er boðað til aðalfundar með tilkynningu á vef félagsins, á tölvupóstlista og með auglýsingu í húsnæði félagsins.

Á aðalfundi og félagsfundum skal kjósa fundarstjóra.

Á aðalfundi skal taka mál fyrir í þeirri röð sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar.

  2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.

  3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Reikningar bornir undir atkvæði.

  4. Lagðar fram tillögur að breytingum laga og reglugerða félagsins, ef um er að ræða.

  5. Kosning stjórnar, skoðunarmanns reikninga og skemmtinefndar.

  6. Önnur mál.

Tillögur um lagabreytingar skal leggja fyrir stjórn minnst viku fyrir aðalfund og skal stjórn jafnharðan kynna fyrirliggjandi breytingatillögur fyrir félagsmönnum.Einfaldur meirihluti ræður úrslitum allra mála nema lagabreytinga. Tvo þriðju hluta atkvæða þarf til að breyta lögum.