• Þórshamar

Gráðun unglinga/fullorðinna 13. desember / Teen/Adult Grading, December 13th

Updated: Dec 14, 2020

*English below*


Dagskrá

Unglingar fæddir 2005–8 þreyta gráðun í Brautarholti 22. Eldri iðkendur þreyta gráðun á Zoom. Gráðunin verður hópaskipt og hver hópur mætir á tilteknum tíma. Vinsamlegast mætið stundvíslega!


Iðkendur sem taka gráðun á Zoom eru beðnir að hita sig upp áður en þeir mæta í Zoom-streymið. Fundarnúmer: 354-551-4003, lykilorð: karate.


Í þessum nafnalista má sjá klukkan hvað hver iðkandi á að mæta. Ef nafn vantar á listann, hafið samband við Maríu, maria@thorshamar.is, 857-3356.


Streymi

Áhorfendur eru ekki heimilir í húsi á gráðun. Hægt er að fylgjast með beinni útsendingu úr gráðuninni gegnum Zoom. Fundarnúmer: 354-551-4003, lykilorð: karate.


Sjúkragráðun

Þeim sem forfallast í gráðun vegna veikinda býðst að þreyta sjúkragráðun í janúar. Dagsetning verður ákveðin þegar nær dregur. Skráið ykkur í sjúkragráðun með því að senda tölvupóst á thorshamar@thorshamar.is.


Gráðunarkröfur

Gráðunin verður eins konar karate-óvissuferð, samsett úr krefjandi kihon-æfingum og þrekæfingum sem hæfa aldri og reynslu iðkenda. Ekki verður kata eða kumite á gráðuninni.


Beltið

Unglingar og fullorðnir gráðast í belti í núverandi lit með svartri rönd.


Þessi sérstöku belti verða til marks um það að iðkendur hafi komist í gegnum einstaka önn í sögu Þórshamars. Á næstu hefðbundnu gráðun verður reynslan sem liggur að baki þessu belti tekin með í reikninginn.
********

*English version*


Schedule

Teens born in 2005–8 will take their grading in Brautarholt 22. Older participants will test on Zoom. The grading will be divided into groups and each group is assigned a time. Please be on time!


Participants in the Zoom grading are asked to warm up before they join the Zoom meeting. Meeting ID: 354-551-4003, password: karate.


This list of names shows when each person should come. If a name is missing from the list, please contact María, maria@thorshamar.is, 857-3356.


Live Stream

No in-person audience is permitted at the grading. The grading can be watched live via Zoom. Meeting ID: 354-551-4003, password: karate.


Make-Up Grading

Those who are unable to attend the grading due to illness are invited to participate in a make-up exam in January. The date will be decided later. Register for the make-up exam by emailing thorshamar@thorshamar.is.


Grading Syllabus

The grading will test a variety of kihon and strength/conditioning exercises suitable to the age and experience of the participants. There will be neither kata nor kumite in the exam.


The Belt

Teens and adults will test for a belt in their current color with a black stripe.


These special belts represent the fact that students made it through a unique semester in the history of Þórshamar. At the next conventional grading, we will take the experience behind these belts into consideration.


139 views0 comments

Recent Posts

See All